Erklæring om databeskyttelse

Vi glæder os over interessen for vores website. Privatsfærens beskyttelse er meget vigtig for os. I det følgende informerer vi udførligt om omgangen med Deres data.

1. Ansvarlig for databeskyttelsen

I det nedenstående bestræber vi os for at besvare alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Skulle der alligevel være yderligere spørgsmål, bedes De henvende Dem til vores databeskyttelses-kommiterede:

Dr. Christian Wolff
Compolicy GmbH
An den Eichen 15
24248 Mönkeberg
info@compolicy.de

2. Indsamling, bearbejdning og brug af personrelaterede data

indsamling, bearbejdelse og brug af personrelaterede data ved udnyttelse uden indlæsning af oplysninger vedr. personen

De kan gå ind på vores hjemmeside uden at afgive oplysninger vedrørende Deres person. Vi gemmer – også når besøget i givet fald sker via links på Nyhedsbrevet – alene åbningsdata uden personrelationer, som bliver formidlet af Deres webbrowser. Disse er:

  • Browsertyp/ -version
  • Anvendt driftssystem
  • Referrer URL (den før besøgte hjemmeside)
  • Værtsnavnet (Hostname) på den computer, der benyttes (IP Adresse)
  • Tidspunktet for server-henvendelsen
  • Opholdets varighed og de udvalgte underordnede sider.

Disse data tjener udelukkende analysen til forbedring af vort tilbud og tillader ingen referencer til Deres person. Analysen sker via de af os benyttede webtracking-tools, hvis brugere får formidlet data til brug for analysen. Detaljer hertil findes under punkt 7 nedenfor.

Indsamling, bearbejdelse og brug af personrelaterede data ved bestillinger på vores online-shop

Hvis De afgiver en ordre i vores online-shop, indsamler, gemmer og forarbejder vi Deres data til afvikling af ordren og en eventuel senere mangelsansvars-likvidation samt til marketingsformål. Indsamlet bliver de personrelaterede data, som De meddeler os i forbindelse med ordren eller ved oprettelsen af en kundekonto eller ved registreringen i forbindelse med Nyhedsbrevet. Deres data gemmes hos os til brug for afviklingen iflg kontraktbestemmelserne og giver dem kun til tredjepart, især til kreditinstitutioner og transportvirksomheder, hvis dette er en nødvendighed til kontraktens udførelse, først og fremmest til afvikling af Deres betaling og udlevereing af Deres ordrebestilling.

Ydermere stiller vi i givet fald adressedata til rådighed for markedsføringsformål for vores koncernvirksomhed, såfremt De ikke har sagt nej hertil ved indlæsningen af Deres data. Herudover bliver ingen personrelaterede data enten videresolgt, udlejet eller videregivet til personer eller adresser uden for vores firmagruppe.

3. Retten til at gøre indsigelse mod dataanvendelsen til brug for reklame eller markeds- hhv. opinionsundersøgelser

Selvfølgelig kan De til enhver tid fremsætte en indsigelse imod en brug af Deres data til reklame og marketingsformål – også hvor denne retligt er tilladt uden Deres indforståelse (f.eks. via postreklame) – ved en simpel meddelelse til os, uden at der herfor opstår andre udgifter end til formidlingen heraf ifølge basistariffen. Denne henvisning tilkommer ikke funktionen som en indvilligelse fra Deres side til brugen af Deres data til marketingsformål

Deres indsigelse bedes De rette til den ansvarlige for databeskyttelse iflg. pkt 1

4. Oplysningsret

De har til enhver tid ret til at rekvirere en omkostningsfri information om Deres gemte data samt i tilfælde af urigtighed et krav på berigtigelse, en spærring eller på givne betingelser et krav om at slette disse data. De bedes her henvende Dem til den ansvarlige for databeskyttelsen under pkt.1.

5. Invilligelse i brugen af Deres e-mail-adresse

Den/de følgende indvilligelseserklæring/er har De muligvis udtrykkeligt afgivet. Vi henviser til, at De til enhver tid kan tilbagekalde denne indvilligelse med virkning for fremtiden.

a. E-mail-reklame med Nyhedsbrev-tilmelding

Har De afgivet en særskilt tilmelding til Nyhedsbrevet, bliver Deres e-mail-adresse anvendt til egne reklameformål, indtil De afmelder Dem fra Nyhedsbrevet. Afmeldingen er til enhver tid mulig, uden at der herfor opstår andre udgifter end til formidlingen heraf ifølge basistariffen. Også indvilligelsen til opbevaring/indlæsning og brug af Deres e-mail-adresse til marketingsformål kan De tilbagekalde med virkning for fremtiden, uden at der herfor opstår andre udgifter end til formidlingen heraf ifølge basistariffen.

b. E-Mail-reklame (uden Nyhedsbrevtilmelding)

Hvis De ved registreringen af Deres e-mail-adresse i forbindelse med en ordreafgivelse ikke har fremsat en indsigelse, bruger vi denne for regelmæssigt at sende informationer om produkter der ligner dem, som De har bestilt. Denne henvisning tilkommer ikke funktionen som en indvilligelse fra Deres side til brugen af Deres data til marketingsformål. Tværtimod kan De til enhver tid gøre indsigelse imod en brug af Deres data til reklameformål – også hvis dette ser tilladt uden Deres indforståelse – uden at der herfor opstår andre udgifter end til formidlingen heraf ifølge basistariffen.

6. Datasikkerhed

Deres faktura-tal i ordreprocessen bliver overført i chifreret form via internettet. Vi sikrer vores website og andre systemer via tekniske og organisatoriske foranstaltninger, imod tab, ødelæggelse, indlocking, ændring og udbredelse af Deres data via uvedkommende personer. De bør altid behandle Deres tilgangsinformationer med fortrolighed og lukke for browservinduet, når De har sluttet kommunikationen med os, især hvis De benytter computeren sammen med andre.

7. Brug af Cookies

På vores website indsættes de såkaldte Cookies. Cookies er små filer, der gemmes på Deres datamedie/PC og som gemmer bestemte indstillinger og data til brug for udveksling med vores system via Deres browser. Denne indlæsning understøtter os med at udforme websiten tilsvarende og dermed lette brugen for Dem, idet eksempelvis bestemte input bliver gemt således, at De ikke altid skal gentage disse. Deres browser tillader Dem at begrænse indstillingerne til brug af cookies, hvor dette dog kan føre til, at vores tilbud til Dem ikke fungerer mere hhv. kun fungerer i reduceret form. Cookies kann he også slettes.

a. Session-Cookies

Sessioncookies slettes igen efter at browseren er kørt ned.

b. Langtids-Cookies

Hos os indsættes cookies, som forbliver på Deres harddisk. Forfaldstiden er indstillet på en fremtidig dato af hensyn til Deres bekvemmelighed. Ved et nyt besøg erkendes automatisk, at De allerede har været hos os og hvilke indlæsninger og indstillinger De foretrækker (såkaldte langtids-cokies)

8. Webtracking-Tools

Vi anvender webtracking-tools, hvor opkaldsdata uden personralation analyseres statisktisk. Det muliggør en optimering af vort tilbud og vores markering.

a. E-Tracker

Med etracker GmbH www.etracker.com- teknologier kompileres og gemmes data til marketings- og optimeringsformål. Ud af disse data bliver der under et pseudonym udfærdiget bruger-profiler. Hertil kann cookies (se under pkt. 6) blive indsat. De via etracker-teknologier indsamlede data bliver uden en særlig udstedt accept-erklæring af den vedkommende berørte person ikke brugt til at kunne personligt identificere gæsten på denne website og bliver ikke ført sammen med pseudonymet med personrelaterede data. Uafhængigt af Deres indsigelsesret over for os (se ovenfor under pkt.2) kan dataindsamlingen og –registreringen også til hver en tid direkte tilbagekaldes over for etracker GmbH med virkning for fremtiden.

b. Google Analytics med udvidelsen "anonymize IP"

Vi bruger endvidere Google Analytics til brug for webanalysen. Dette er en tjenesteydelse hos Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender cookies (se under pkt. 6). De via denne cookie producerede informationer om Deres brug af denne website (indbefattet Deres IP-adresse) bliver overført til en server hos Google i USA og gemt derovre. Google overholder databeskyttelses-bestemmelserne fra “US-Safe-Harbor“-aftalen og er registreret ved “Safe-Harbor“-programmet hos Handelsministeriet i USA. Google bruger disse informationer for at evaluere Deres brug af denne website, for at sammensætte rapporter til os om website-aktiviteterne og udføre andre tjenesteydelser for os i forbindelse med website- og internet-brugen.
Google vil i givet fald også sende disse informationer til tredjepart, såfremt dette er fastlagt ved lov eller i den udstrækning tredjeparten forarbejder disse data på vegne af Google. Google bringer ikke Deres IP-adresse i forbindelse med andre data hos Google. De kan forhindre installationen af disse cookies via en tilsvarende indstilling af deres Browser-Software. Men vi henviser til, at De i givet fald så ikke kan udnytte alle funktioner på denne website i fuldt omfang.
Såfremt De ikke ønsker, at informationer i forbindlese med Deres websitebesøg sendes videre til Google Analytics, har De muligheden for at installere en “deaktiverings-add-on“ på Deres browser. Ydermere har vi foretaget indstillinger, hvorefter Google Analytics sletter den sidste del af vores website-besøgende gæsters IP-adresser. Derved kommer heller ikke vi i besiddelse af data, der tillader at man kan spore sig frem til Deres person.

9. Anvendelse af Social Plugins fra Facebook

På vores website anvendes et såkaldt Social Pugin("Plugin") af det sociale netværk Facebook. Denne tjeneste tilbydes af virksomheden Facebook, som føres af Inc.. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

En oversigt over Plugins og disses udseende fines her:
http://developers.facebook.com/plugins bzw.

Åbnes en sådan side på vores website, som indeholder en sådan plugin, så opbygger Deres browser en direkte forbindelse til serverne hos Google eller Facebook. Disse Plugins´ indhold bliver af vedkommende server direkte formidlet til Deres browser og er knyttet direkte til siden. Ved at knytte plugins hertil får serveren den information, at Deres browser har åbnet den tilsvarende side på vores website, også når De ikke har nogen profil ved det tilsvarende sociae netværk eller ikke lige er logget ind på dette. Denne information, indbefattet Deres IP-adresse, bliver fra deres browser formidlet direkte til den vedkommende server i USA og bliver registreret og gemt derovre.

Er De logget ind på dette sociale netværk, kann serveren umiddelbart tilordne besøget på vores website til Deres profil på Facebook. Hvis De interagerer med denne Plugin, f.eks. ved at betjene „like“-button´en, bliver den tilsvarende information ligeledes formidlet direkte til denne tilbyders server og bliver gemt der. Informationerne bliver ydermere publiceret på det sociale netværk og der vist for Deres kontakter.

Formål og omfang af denne dataregistrering og den videre forarbejdning og brug af disse data gennem tilbyderen samt Deres rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmulighederne til beskyttelse af Deres private sfære kan hentes hos tilbyderens henvisninger til databeskyttelse:

Facebooks databeskyttelseshenvisninger: http://www.facebook.com/policy.php

Hvis De ikke ønsker, at Facebook umiddelbart kan tilordne de samlede data fra vores website-optræden til Deres profil i det sociale netværk, skal De før deres besøg på vores website logge Dem ud fra dette sociale netværk.

De kan også komplet forhindre denne upload af plugins med Add-Ons til Deres browser, f.eks. Facebook-plugins med „Facebook-Blocker´en“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

10. Senere evaluering (Trusted Shops)

I givet tilfælde har De efter Deres bestillingsordre afgivet følgende indvilligelseserklæring: „Jeg vil evaluere dette indkøb „senere“ og via Trusted Shops pr. e-mail én gang blive erindret om afgivelse af denne evaluering. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde denne indvilligelse.“ Såfremt De har afgivet denne udtrykkelige indvilligelseserklæring, oversender vi Deres e-mail-adresse med henblik på en opfordring til at afgive en evaluering af handelsforretningen vedr. den gennemførte tranksaktion gennem vurderingssystemet for handlende via “Trusted Shops“ til: “Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln“, så disse inden for 7 dage kan sende en e-mail til Dem med en reminder om at afgive en sådan vurderingserklæring. Denne indvilligelseserklæring kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden (se overnfor under pkt. 2)